Kalendar

AGILITY NATJECANJA

ISPITI ZA PSA PRATIOCA A0

ISPITI ZA STRUČNE KADROVE U AGILITYJU

SEMINARI ZA STRUČNE KADROVE U AGILITYJU

FCI PRIREDBE, SEMINARI I SASTANCI

Veljača 2021. online / sastanak FCI agility komisije

15.-18.07.2021. Abrantes, Portugal JOSP 2021

22.-25.07.2021. Abrantes, Portugal EO 2021

23.-26.09.2021. Tallinn, Estonija SP 2021

27.09.2021. Tallinn, Estonija sastanak FCI agility komisije

Prosinac 2021. Rusija FCI seminar za međunarodne suce